MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Elmi jurnal

ISSN 2222-7849

.

Əlaqə

Redaksiya ünvanı:

Bakı, Badamdar şossesi, 40, AZ1004

Məsul redaktor:

b.e.d. dos. Vahid Fərzəliyev

telefon:

+994125024321

Elektron poçt:

Məqaləniz uğurla göndərildi. Təşəkkür edirik!