MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞININ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Elmi jurnal

ISSN 2222-7849

.

ELMİ ƏSƏRLƏRİN REDAKSİYA HEYƏTİ

 

BAŞ REDAKTOR

AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d., professor Maqsud QURBANOV

Badamdar 40, Bakı AZ1004, Azərbaycan

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı

 

BAŞ REDAKTORUN MÜAVİNİ (MƏSUL REDAKTOR)

b.e.d., dosent Vahid FƏRZƏLİYEV

Badamdar 40, Bakı AZ1004, Azərbaycan

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı

 

KATİB

b.ü.f.d., dosent Nilufər HÜSEYNOVA

Badamdar 40, Bakı AZ1004, Azərbaycan

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı

 

ÜZVLƏR

AMEA-nın həqiqi üzvü, b.e.d., professor Validə ƏLİ-ZADƏ

Badamdar 40, Bakı AZ1004, Azərbaycan

AMEA Botanika İnstitutu

 

b.e.d., professor Arif BAYRAMOV

Badamdar 40, Bakı AZ1004, Azərbaycan

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı

 

b.e.d. Gülnarə OSMANOVA 

Mari El Respublikası, Yoshkar-Ola, küç Osipenko, 60, Rusiya Federasiyası

 

b.e.d. prof. Kamil CoşkunÇelebi 

Qaradəniz Texniki Universiteti, Biologiya Fakültəsi, 61080, Trabzon, Türkiyə

 

b.ü.f.d. Asəf İSGƏNDƏROV 

Badamdar 40, Bakı AZ1004, Azərbaycan

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı

 

b.ü.f.d., dosent  Elmira SƏFƏROVA

Badamdar 40, Bakı AZ1004, Azərbaycan

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı